Toerusting

Elke vrijdagavond is er een gebedsavond van 19.30 – 21.30 uur. We bidden voor wat er ter tafel komt.
Daarnaast zijn er diverse conferenties. Graag via het contactformulier aanmelden.

Conferentie's